Hollandsch Slapen naar 7 maart 2021

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
De Hollandsch Slapen-groep, bestaande uit de bedrijven Auping, Avek, Beddinghouse, Dommelin, Ducky Dons, Euretco, Jonk, Hilding Anders, Kuperus, M line, Mahoton, Perzona en TexelWool, heeft besloten zijn najaarsevent 2020 te verplaatsen naar 7 tot en met 9 maart 2021. De coronacrisis ligt hieraan uiteraard ten grondslag.

hollandsch slapen

Hoewel grotere evenementen vooralsnog wel gehouden mogen worden in Nederland na 1 september, concludeert de organisatie van Hollandsch Slapen na een enquête onder de deelnemers dat het niet verstandig is om het slaapevent op de oorspronkelijke datum van 6 t/m 8 september te houden. De deelnemers vrezen dat de kans groot is dat er een zekere scepsis bij de winkeliers zal zijn om te komen. Daarnaast wordt het met het de anderhalvemeterregelgeving lastig om de bezoekersstroom te managen, is de verwachting. Ook wil men behoedzaam met de financiële kant van de zaak omgaan. Omzetten hebben her en der flink te lijden gehad van de algehele commotie en de ontwikkelingen in de rest van het jaar zijn nog uiterst onzeker. Daarom is de voorkeur uitgegaan naar verplaatsing naar het voorjaar van 2021. Klooster Bethlehem in Haren blijft wel de locatie waar het evenement plaats zal vinden.