Business Content Media B.V. is zeer zorgvuldig in de samenstelling en het beheer van haar websites. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Business Content Media B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de door Business Content Media B.V. aangeboden content die afkomstig is van derden. Evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend.