De Belgische textielindustrie realiseerde in 2023 een omzet van 5,1 miljoen euro en bleef hiermee nagenoeg op het peil van een jaar eerder (-0,4% in waarde), toen de omzet met circa 10% steeg. Deze stabilisatie is de resultante van een daling met ca. 7% in volume en een stijging van de afzetprijzen met 6,8%.

Het verlies aan concurrentiekracht in 2023 door o.m. de stijging van de loonkosten woog duidelijk op de activiteit naarmate het jaar vorderde. Terwijl de omzet in het eerste kwartaal van 2023 nog met 5,3% in waarde groeide, verzwakte de activiteit in het tweede (-0,3%) en derde kwartaal (-1,2%) om nog dieper te zakken in het vierde kwartaal (-5,3%).

Enkel de omzet van garens (+14,9% in waarde) en synthetische en kunstmatige vezels en filamentgarens (+7,9% in waarde) kenden een forse stijging. In volume bleef de stijging van de garens beperkt tot 1,7%. De verkoopprijzen van garens (incl. voorbereiding) stegen met 13,2%, mede door de stijging van bepaalde grondstoffenprijzen (onder meer dauwroot gezwingeld vlas +44,7% 2023/2022). De activiteit van de synthetische en kunstmatige vezels en filamentgarens steeg met circa 27% in volume, terwijl de verkoopprijzen met gemiddeld 19,1% daalden. Technisch textiel kende slechts een beperkte omzettoename (+0,8%). De omzet van de weverijen bleef nagenoeg stabiel in waarde (-0,5%), maar daalde met 3,6% in volume. Textielveredeling (-7,7% in waarde; -20,5% in volume), tapijt (-9,3% in waarde; -14,4% in volume) en gebreide stoffen (-9,3% in waarde) kenden een forse omzetdaling die nog meer uitgesproken was in volume dan in waarde.

75% van de Belgische textielomzet komt tot stand door uitvoer. In 2023 ging de textieluitvoer met 6,3% achteruit ten opzichte van 2022. De daling van de uitvoer van technisch textiel, de belangrijkste productgroep, bleef beperkt tot 1,2%. Interieurtextiel, de tweede belangrijkste productgroep, kende een daling van de uitvoer met 16,1%, en de uitvoer van weefsels hoofdzakelijk voor kleding viel met 23,1% terug

Zo’n drie vierde van de totale textieluitvoer betreft interne EU-leveringen. In 2023 gingen deze met 8,2% achteruit. Op de Franse markt, de belangrijkste exportmarkt met een aandeel van 19,7% in de totale Belgische textieluitvoer, gingen de textielleveringen met 14,2% achteruit. De uitvoer naar Duitsland, met een aandeel van 16,9% de tweede belangrijkste exportmarkt, daalde met 10,5%. Ook op de derde markt, Nederland (aandeel 9,2%), werd minder textiel verkocht (-8,4%). Aan Italië, met een aandeel van 6,9% de vierde belangrijkste exportmarkt, werd 3,2% meer verkocht.

De textieluitvoer buiten de EU bleef op het niveau van 2022 (+0,7%). Naar de meeste regio’s buiten de EU daalde de Belgische textieluitvoer. Aan het Nabije en Midden-Oosten (aandeel 1,2%; +21,4%) en Verre Oosten (aandeel 6,5%; +23,5%) werd evenwel fors meer textiel geleverd.

De belangrijkste exportmarkt buiten de EU is het Verenigd Koninkrijk (aandeel 6,3%). De Belgische textielleveringen daalden er in 2023 met 5,6%. Naar de andere West-Europese landen (aandeel 3,2%) daalde de textieluitvoer met 1,9%:  Zwitserland -8,0% en Turkije -0,4%. De textielleveringen aan Oost-Europa (aandeel 0,8%) stegen met 4,4%. De uitvoer naar Rusland kelderde met 30,5%.

Op de Noord-Amerikaanse (aandeel 2,4%; -19,8%) en Zuid-Amerikaanse markt (aandeel 0,6%; -20,2%) werd fors minder geleverd. Naar Afrika (aandeel 2,2%) daalde de textieluitvoer met 1,1%. De textieluitvoer naar Oceanië (aandeel 0,5%) viel met 16,3% terug (Australië -16,0% en Nieuw-Zeeland -27,6%).

Aan de invoerzijde blijft China de belangrijkste textielleverancier met een aandeel van 10,2%. De Chinese invoer daalde met 30,3%. De textielleveringen op de Chinese markt stegen met 33,5%, maar het aandeel bleef beperkt tot 4%.

De bezettingsgraad van de productiecapaciteit in textiel daalde in 2023 naar gemiddeld 65,3%,  wat het laagste niveau is in 10 jaar tijd (precorona 73,6% in 2019). De textielbedrijven investeerden desondanks in 2023 circa 200 miljoen euro (+4,5% t.o.v. 2022), vooral in de groene transitie en digitalisering. In 2023 daalde de textieltewerkstelling door sluitingen en faillissementen met 6,3% tot 17.353 werknemers.

De conjunctuurcurve van de textielindustrie die het ondernemersvertrouwen weergeeft, gaat sinds januari 2024 in stijgende lijn (bruto-curve). Daar deze curve 3 maanden voorloopt op de werkelijke economische activiteit, mag vanaf de zomer een voorzichtig herstel van de textielactiviteit verwacht worden.

De foto’s zijn afkomstig van Utexbel en Osta Weaving.