Overal in de wereld staat de productie en verkoop van houten vloeren onder druk. In de Verenigde Staten kiezen ook steeds meer consumenten voor andere vloerbedekkingen dan voor massief hout of parket. Het omzetverlies van de grootste winkelketen in houten vloeren in de Verenigde Staten, LL Flooring (voorheen Lumber Liquidators) in het eerste kwartaal van dit jaar is hiervan een indicatie.

LL Flooring heeft de eerste drie maanden van 2024 afgesloten met een omzetdaling van 21, 7 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Dit komt neer op een bedrag van 188.5 miljoen dollar in vergelijking met 240.7 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2023. De keten moest het afgelopen kwartaal ook twee vestigingen sluiten maar om een idee te geven van de omvang van LL Flooring: er zijn er nog 435 over.

“We merken dat er minder huizen worden verkocht zijn in het eerste kwartaal, naast hoge rente en inflatie waardoor mensen renovaties uitstellen of afzwakken. Men is voorzichtig met het uitgeven van geld. De winkels worden allemaal minder goed bezocht, de orders zijn kleiner in omvang, zowel vanuit consumenten als vanuit de projectwereld. Ondanks de tegenwind blijven we ons focussen op de combinatie van de kwaliteiten van een zelfstandige vloerenspecialist met de prijzen, het assortiment en het gemak van een landelijk merk en het netwerk daarvan”, aldus  CEO Charles Tyson van LL Flooring.

Hij vervolgt: “De uitdagingen in de huidige macro economie hebben ertoe geleid dat de uitgaven aan het renoveren van woningen nog nooit zo laag zijn als nu gemeten over de afgelopen 50 jaar. De vooruitzichten voor de rest van het jaar op dit vlak zijn niet positief. We putten hoop uit het feit dat de huidige woningvoorraad snel aan het verouderen is en geheel vernieuwd of aanzienlijk gerenoveerd moet worden op niet al te lange termijn. Ook de waarde van woningen stijgt nog steeds. We zijn er klaar voor als keten om weer vooraan te staan op het moment dat het economische tij keert en de cyclus voor nieuwbouw en de renovatie van woningen weer normaliseert.” Het optimisme op de langere termijn van Tyson laat onvermeld dat er nog steeds vloeren worden verkocht aan Amerikaanse consumenten, zoals eerder gesignaleerd op deze site, maar dat dit, net als in de rest van de wereld, voor het overgrote deel PVC-vloeren zijn.