Best Wool en Niaga® werken samen aan een circulaire toekomst

Best, 12 oktober 2022 – Best Wool en Niaga® werken samen aan een circulaire toekomst, met een partnership voor toepassing van een innovatieve technologie voor de productie van tapijt en vloerkleden.

Best Wool en Niaga® delen de ambitie om de waardevolle materialen in wollen tapijt en vloerkleden te behouden voor hergebruik, zodat er niets als afval eindigt. Toepassing van de Niaga®-technologie maakt het mogelijk tapijt veel energie-efficiënter te produceren.

Bovendien is het dankzij de Niaga® click-unclick polyesterverbinding mogelijk om de toplaag van een wollen tapijt aan het einde van de levenscyclus te scheiden van zijn polyester rug. Tegelijkertijd werken Best Wool en Niaga® nauw samen om de scheiding en het hergebruik van wol en polyester uit gebruikte tapijten te optimaliseren.

90% minder energieverbruik
Een van de grootste mijlpalen van de samenwerking tussen Best Wool en Niaga® is de introductie van een energiezuinig productieproces dat uniek is binnen de tapijtindustrie. Deze nieuwe productietechnologie met Niaga® click-unclick polyesterlijm gebruikt geen aardgas of water. Bovendien verbruikt het slechts 10% van de energie die nodig is in conventionele productiemethoden. Hierdoor wordt de uitstoot van CO2 aanzienlijk verminderd. Deze technologische doorbraak komt op een moment dat zowel energiekosten, alsook de kosten van investeringen in het terugdringen van de uitstoot van CO2 producenten over de hele wereld raken.

De unieke 5 meter brede productielijn van Best Wool met innovatieve technologie zal komen te staan op de productielocatie in Best. Tegelijkertijd werken Best Wool en Niaga® samen aan de ontwikkeling van technologie voor het scheiden, hergebruiken en recyclen van wol en andere materialen afkomstig van tapijten aan het einde van hun levensduur. De recyclinglijn zal naar verwachting binnen drie jaar operationeel zijn. De nieuwe productiefaciliteit en de gezamenlijke ontwikkeling van de technologie voor het scheiden van wol en polyester zijn mogelijk gemaakt met steun van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken (RVO).

De waarde van materialen behouden
Een conventioneel tapijt bestaat uit een complexe combinatie van materialen, die onomkeerbaar aan elkaar vast zijn gelijmd. Hierdoor is het tapijt aan het einde van zijn levensduur moeilijk te hergebruiken. Door hun krachten te bundelen willen Best Wool en Niaga® het afval tot een minimum beperken en de materialen in wollen tapijten maximaal voor hergebruik behouden. De Niaga® click-unclick lijm maakt het mogelijk de wollen toplaag van een tapijt aan het einde van de levenscyclus te scheiden van zijn polyester rug. Hierdoor is het gebruik van bindmiddelen en vulstoffen, die materialen onlosmakelijk met elkaar verbinden en recycling belemmeren, voorgoed verleden tijd. Zodra de recyclingtechnologie beschikbaar is, wordt het mogelijk om een stroom wol en een stroom polyester te creëren die ieder op zich opnieuw kunnen worden gebruikt.

“Bij Best Wool beschouwen we het creëren van een volledig circulair tapijt als een proces wat tijd kost. Het ontwerpen van dergelijke wollen tapijten en kleden begint met het einde: de mogelijkheid tot recyclen. We werken nauw samen met Niaga® om te zien hoe producten moeten worden ontworpen om volledig circulair te zijn. Daarbij is transparantie van de ingrediënten nodig om terugkeer en hergebruik van materialen mogelijk te maken”, legt Yvar Monasch, CEO van Best Wool, uit.

Hij voegt eraan toe: “Ook al vergt deze aanpak meer tijd en inspanning, we zijn ervan overtuigd dat het huidige lineaire economische model niet duurzaam is. De industrie heeft koplopers nodig die de weg wijzen en de eerste stappen zetten. We zijn er trots op dat we deze belangrijke en essentiële stappen naar een circulaire toekomst zetten. Duurzame productiemethoden zijn essentieel voor het welzijn van onze medewerkers, het beschermen van ons ecosysteem en het werken aan de wereldwijde klimaatuitdaging waar onze generatie voor staat.”

Chris Reutelingsperger, oprichter van Niaga®: “We moeten materialen gaan behandelen als iets waardevols. Niet als afval. Best Wool deelt onze visie. Deze samenwerking zal de tapijtindustrie laten zien dat het mogelijk is een radicale omslag te maken. Met tapijten waarvan alle materialen hun intrinsieke eigenschappen behouden, zodat er uiteindelijk niets wordt verspild.”

Meer informatie:
Niaga
www.niaga.world

Best Wool
www.bestwoolcarpets.com

Ander nieuws uit deze branche?
Klik hier