Column uit the Mobilia Magazine Archives. Dit artikel is verschenen in Vakblad Mobilia, editie oktober 2022

 

Thermostaat omlaag en toch behaaglijk in huis

 

Jos Wesselink

 

Dit is het moment! Vanaf nu gaan we als gezamenlijke tapijtleveranciers verenigd bij brancheorganisatie Modint in verschillende campagnes laten zien hoe mooi, duurzaam, praktisch en veelzijdig tapijt is.

De energieprijzen rijzen de pan uit en bereiken steeds weer nieuwe recordhoogtes. De oor- log in Europa en onrust op de energiemarkten hebben ook in ons land veel effect en bren- gen nieuwe onzekerheden met zich mee. Veel gezinnen met modale inkomens kunnen niet meer maandelijks rondkomen met hun budget, laat staan de mensen die op het minimumniveau moeten zien rond te komen. Op alle fronten bekijkt men hoe men kan besparen om zoveel mogelijk uit de schulden te blijven. Dit is een nieuwe realiteit waarmee wij te maken hebben in ons rijke land.

 

De winter voor de deur

Nu de ‘R’ weer in de maand zit beginnen wij afscheid te nemen van een (wederom) zeer warme zomer. Het kon in 2022 niet op qua zonneschijn. Goede tijden voor huishoudens met zonnepanelen op het dak; de rendementen op die vorm van energiewinning waren erg goed. Maar ook in de herfst en winter leveren zonnepanelen nog steeds energie en dragen ze bij aan het verlagen van de maandelijkse energierekening. De ‘terugverdientijd’ van de investering in zonnepanelen wordt steeds korter, zeker met de alsmaar stijgende energie- prijzen voor gas en elektriciteit. Vaak wordt de combinatie gezocht met het verbeteren van de isolatie van huizen. Dan snijdt het mes aan twee kanten; minder verlies van warmte in combinatie met de eigen productie van energie. Het zou goed zijn als de overheid deze ontwikkelingen consistent blijft stimuleren met passend beleid en maatregelen.

 

De warmte achter de deur

Er is echter nog een manier om de thermostaat een paar graden omlaag te zetten en het toch behaaglijk te houden in huis. De comfortwaarde van tapijt brengt hier uitkomst. We weten al lang dat tapijt op de vloer deze gunstige effecten heeft op het binnenklimaat. Een paar graden lagere thermostaat bespaart de huiseigenaar maandelijks kosten en het tapijt zorgt nog steeds voor voldoende warmte in huis. Ook hier snijdt het mes aan twee kanten. Veel consumenten weten dit echter niet en als ze voor de keuze staan om aanpassingen in of aan hun huis te doen is het dus ‘laaghangend fruit’ om ze te wijzen op deze belangrijke comfortwaarde van tapijt als vloerbedekking. Juist nu de zomer wordt ingewisseld voor koudere tijden. Pak die kans in de winkel zou ik zeggen!

 

Namens Modint Tapijt:Jos Wesselink

Branchemanager Tapijt @Modint

 

 

 

Copyright
© 2022/2024 Business Content Media Den Haag. Niets uit dit artikel of deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch,  op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Business Content Media/Vakblad Mobilia.

Dit artikel is verschenen in Vakblad Mobilia, editie oktober 2022. Nog geen abonnement of wilt u een abonnement cadeau geven? Mail naar linda@businesscontentmedia.nl voor de meest recente aanbieding